تبلیغات
نتهای فارسی آهنگها - گل گلخونه من_عارف
 

گل گلخونه من_عارف

نوشته شده توسط :كامران باغی
پنجشنبه 24 دی 1388-01:10 ب.ظ

گل گلخونه من_عارف

----------overtur 1---------
{mi  mi  mi  mi  fa  re  mi  mi  mi  re  do  si  mi  mi  mi  mi  fa  re  mi}  2
---------overtur 2----------

 
{si  do  si  la  si  do  si  la  sol  re  do  si  la  mi

la  si  la  sol  la  si  la  sol  la  do  si  la  sol  re

sol  la  sol  fa#  sol  la  sol  fa#  sol  si  la  sol  fa

fa  sol  fa  mi  fa  sol  fa  mi  fa  la  sol  fa  mi}  2

mi  sol  la  si  mi
overtur 1

--------vocal 1--------
{mi  fa  sol  la  sol  si  la  si  la  sol  sol  fa#  la  sol

la  sol  fa  fa  mi  sol  fa  fa  sol  fa  mi  fa  sol  la  sol  fa  mi} 2

overtur 2

-------vocal 2-------
do  si  la  sol  si  si  la  si  la  sol  fa#  la  la  sol

do  si  la  la  si  do  re  do  si  la  sol  si  si  la
vocal 1

overtur 2

-------vocal-------
{mi  fa  mi  fa  mi  re  do  si  la  sol  re  mi  re  do  si  la  sol  si  si  si  la} 2

vocal 2
vocal 1
گوش كنید
 
درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox