تبلیغات
نتهای فارسی آهنگها - نت آهنگ جیگر طلا_حسین مخته
 

نت آهنگ جیگر طلا_حسین مخته

نوشته شده توسط :كامران باغی
شنبه 26 دی 1388-01:00 ق.ظ

جیگر طلا_حسین مخته
 

---------vocal 1-----------
la  sol  la  la  mi  mi  mi  la  la  la  sol  sol  la  si  sol

sol  sol  sol  si  re  do  si  la  la  la  la  la  sol  la  si  la

---------overture---------
la  la  mi  mi  mi  la  la  sol  si  sol  sol  sol  si  si  sol  sol  sol  sol  la  la

{do  si  do  si  la  sol  la  la  } 2

si  la  si  la  sol  fa  sol  sol  si  la  si  la  sol  sol  la  la 

---------vocal 2--------
اینجا vocal 1 اجرا شود

la  sol  la  sol  la  mi  mi  mi  mi  mi  mi  mi  la  sol  si  la  sol

sol  si  si  si  si  re  do  si  la  sol  sol  la  si  si  la

sol  la  la  la  la  sol  la  la  sol  sol  sol  sol  sol  la  la

do  do  do  do  do  re  si  si  sol

sol  sol  {sol  sol  sol  sol  re} 2

sol  sol  sol  sol  sol  la  la 

قسمت RAP

----------vocal 3--------
اینجا vocal 2 اجره شود
do  si  la  do  do  si  la  sol  fa  mi  fa  mi  la  la  do  si  la  sol  fa  mi  fa  mi

{sol  sol  sol  la  sol  la  si  sol} 2

{si  si  si  do  si  la  si  la  sol  sol  sol  la  sol  la} 2

--------overtur--------
[la  si  {la  si  la  sol  sol  la  la} 2

do  do  do  do  do  re  do si  la  sol  sol  sol  la  la] 2

قسمت RAP
گوش كنید

درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox