تبلیغات
نتهای فارسی آهنگها - نت فارسی قد وبالای تو رعنا رو بنازم
 

نت فارسی قد وبالای تو رعنا رو بنازم

نوشته شده توسط :كامران باغی
پنجشنبه 24 دی 1388-01:00 ق.ظ

قدو بالای تو رعنار و بنازم_ویگن

-----overture-----

در قسمت اورتور سه نتی كه زیر هم نوشته شده اند را با هم وهمزمان اجرا كنید


 
mi          mi          mi           mi            fa       fa             mi          mi          mi       mi        fa       fa       
sol#       sol#       sol#        sol#        la       la               sol#       sol#       sol#    sol#       la       la
si            si           si            si              do      do            si           si           si        si         do      do


sol       sol        sol      sol       fa         fa              mi           re        re          mi
si         si          si         si         la          la            sol#        fa        fa          sol#
re        re         re        re     do         do              si            la         la          si


{la  do  la  do  do  si  la  sol  si  sol  si  si  la  sol

fa  la  fa  la  la  sol  fa  la  la  la  sol  fa  mi  fa#  sol#  la}  2

------------vocal----------
{mi  fa  sol  fa  sol  sol  sol  fa  la  sol  fa  mi}  2

fa#  sol#  la

{la  do  la  do  do  si  la  sol  si  sol  si  si  la  sol

fa  la  fa  la  la  sol  fa  la  la  la  sol  fa  mi  fa#  sol#  la }  2

{si  mi  re  mi}  2

si  mi  re  mi  mi  mi  re  sol  fa  mi  re  mi

la  do  si  la  sol  si  la  sol

fa  la  sol  fa  fa  fa  sol  do  do  do  do  si

la  do  si  la  sol  si  la  sol

fa  la  sol  fa  fa  fa  sol  la  la  sol  fa  mi
گوش كنید

درباره وبلاگ:آرشیو:


آخرین پستها:


نویسندگان:


آمار وبلاگ:The Theme Being Used Is MihanBlog Created By ThemeBox